Thứ Hai, 30 tháng 9, 2013

Sạt taluy âm tại Km 18+420 TT QL70 (hạt 1 Cty 232)

1. Nội dung yêu cầu thực hiện:
Do ảnh hưởng mưa bão, tại Km 18+420 trái, QL70 bị xói lở ta luy âm sát mép đường

Km 18+420 TT QL70
Yêu cầu hạt 1 QL70 - Công ty 232 khẩn trương khắc phục:
- Cắm rào cảnh báo cho phương tiện.
- Kè 2 hàng rọ đá phạm vi sạt lở.
2. Thời gian hoàn thành: Trước 10/10/2013

Chủ Nhật, 29 tháng 9, 2013

Một số yêu cầu đối với hạt 5 Km153 - Km198+050 QL70

1. Nội dung yêu cầu thực hiện:
- Ngày 26/9/2013 VPHT II.3 kiểm tra công tác QL và BDTX QL70 có một số yêu cầu đối với hạt 5 Km153 - Km198+050 QL70 như sau:
+ Còn nhiều đoạn cỏ lề còn cao, chưa được phát quang kịp thời, đặc biệt đoạn từ Km153- Km169+600 P+T, một số vị trí còn phun thuốc diệt cỏ.
+ Nhiều đoạn đắp phụ lề cao hơn mặt đường gây đọng nước: Km169+600PT..., đặc biệt đoạn KM189-Km198 nhiều vị trí lề đường bị lún lõm, đọng nước cần phải san gạt tạo phẳng.

+ Rãnh dọc chưa được nạo vét, một số vị trí còn tập kết gỗ lòng rãnh: Km171+720PT, một số vị trí nước còn đọng trong lòng rãnh không thoát nước Km161+500, Km161+900 PT, một số vị trí để dân lấp vật liệu XD lòng rãnh: Km175+600 - Km175+700PT
+ Một số vị trí vi phạm HLATĐB, đào đất san lấp mặt bằng trong hành lang như: Km172+400 (P+T), Km 176+250 PT chưa được phát hiện, lập biên bản
+ Sổ tuần kiểm không ghi chép đầy đủ, chưa cập nhật kịp thời các vi phạm HLATĐB.
Yêu cầu Hạt 5 khẩn trương khắc phục các tồn tại nêu trên.
2. Thời hạn hoàn thành: trước 30/9/2013

Thứ Sáu, 20 tháng 9, 2013

MỘT SỐ YÊU CẦU ĐỐI VỚI HẠT 2- TỪ 25A-KM69 QL70

1. Nội dung yêu cầu: Trên tuyến Hạt2 từ Km25A-Km69QL70
- Mặt đường :
 + Bẩn do đào phá taluy, san gạt mặt bằng làm rơi vài đất đầy mặt đường: Km53+400-800 ....
 + Ổ gà sâu gây mất ATGT như Km29+890 TT, Km31+680 G, Km40+990G, Km56+090TT, Km56+650PT....
Lề đường : Nhiều đoạn cỏ mọc trùm cao, nhiều đoạn chân cột tôn sóng phòng vệ mềm cỏ mọc tốt như Km 67+150-250.
Cần chấn chỉnh lại cọc tiêu, cọc H trên tuyến còn nghiêng ngả cỏ mọc trùm chân cọc tiêu, cọc H, cần sơn kẻ lại chữ các cột Km mờ bẩn .
 Nhiều đoạn rãnh còn đầy cần nạo vét khơi thông  như Km 34A+00-200TT, Km56+690-720PT
2. Thời hạn hoàn thành : 23/9/2013.
                     

Thứ Ba, 17 tháng 9, 2013

Hat 3 QL70 Công ty TNHH 242 khắc phục hậu quả do bão lũ gây ra

Hạt 3 QL70 triển khai thi công kè rọ đá hạ lưu cống Km83+00 do bão lũ làm sói lở.
Một số hình ảnh thi công kè rọ đá:Triển khai công tác đào rãnh thoát nước trên tuyến Hạt 3QL70 quản lý.

1. Nội dung yêu cầu thực hiện:
Thực hiên chỉ thị Tổng cục ĐBVN và Khu QLĐB2 về giải quyết công tác thoát nước trên QL70, ngày 17 tháng 9 năm 2013 VPHT II.03 kiểm tra hiện trường và đôn đốc Hạt 3 QL70 - Công ty TNHH242 đã triển khai đào rãnh thoát nước từ Km107+00 - Km107+045 (trái tuyến) và đào lề cao từ Km107+045 đến Km107+090 (trái tuyến)
Một số hình ảnh đào rãnh và đắp lề:

2. Thời gian hoàn thành: Tất cả các vị trí chưa có rãnh từ Km69-Km109 QL70 xong trước 30/10/2013

Triển khai công tác đào rãnh thoát nước tại Hạt 2 QL70

1. Nội dung yêu cầu thực hiện:
Thực hiện chỉ thị của Tổng cục ĐBVN và Khu QLĐB II về giải quyết công tác thoát nước trên QL 70, ngày 17/9/2013 VPHT II.03 đã kiểm tra hiện trường và đôn đốc Hạt 2 QL70 - Công ty TNHH MTV ĐB 242 đào rãnh thoát nước hai bên lề.
Một số hình ảnh đào rãnh tại Km26+700PT:
 2. Thời hạn hoàn thành: Toàn bộ công tác đào rãnh trên tuyến xong trước 30/10/2013

Thứ Sáu, 13 tháng 9, 2013

Triển khai công tác đào rãnh thoát nước Hạt 4 từ Km109 - Km153 QL.70

1. Nội dung yêu cầu thực hiện, khắc phục:
Đào các vị trí bị đọng nước, các vị trí rãnh nông thoát nước kém
2. Thời hạn yêu cầu hoàn thành: xong trước 30/10/2013

Triển khai công tác đào rãnh thoát nước tại Hạt 1 QL70


Thực hiện chỉ thị của Tổng cục ĐBVN và Khu QLĐB II về giải quyết công tác thoát nước trên QL 70, ngày 12/9/2013 VPHT II.03 đã kiểm tra hiện trường và đôn đốc Hạt 1 QL70 - Công ty TNHH MTV ĐB 232 đào rãnh thoát nước hai bên lề.
Một số hình ảnh đào rãnh tại Km5,Km6,Km12, Km16 QL70:

  
 1. Nội dung yêu cầu thực hiện: 
- Yêu cầu đơn vị tiếp tục triển khai đào rãnh tại các vị trí chưa có rãnh dọc theo nội dung văn bản 1582/KQLĐBII-QLGT ngày 09/9/2013 và chỉ dẫn của cán bộ VPHT
2. Thời hạn hoàn thành: Xong trước 30/9/2013
3. Các Vấn đề khác: Không

Thứ Năm, 12 tháng 9, 2013

Một số yêu cầu với hạt 3 QL70

1. Nội dung yêu cầu: Trên tuyến Hạt 3 QL70 từ Km69 - Km109:
Rãnh hộp BTCT có tấm đan đậy nắp: Một số điểm tấm đan nắp rãnh bị sập xuống lòng rãnh gây tắc rãnh ảnh hưởng đến thoát nước.
 Yêu cầu nhà thầu QL&BDTX kéo các tấm đan nắp rãnh lên và nạo vét sạch bùn rác đọng để đảm bảo thoát nước.
Chấn chỉnh trụ tiêu, cọc H nghiêng ngả trên tuyến, vệ sinh dãy cỏ chân trụ tiêu, cọc H.
2. Thời hạn hoàn thành: ngày 20 tháng 9 năm 2013
3.Các vấn đề khác: Đơn vị chủ động kiểm tra lạo vét các đoạn rãnh hộp BTCT có nắp bị đất,rác đọng làm giảm khả năng tiêu thoát nước của rãnh. Kiểm tra ưu tiên lạo vét các cống ngang đường bị tắc, đất đá đọng lại trong lòng cống và sân cống, phía thượng, Hạ lưu

Sửa chữa hư hỏng cầu Cốc Sâm Km162+700 QL70

1. Nội dung yêu cầu thực hiện:
Đường đầu cầu phía Lào cai và Yên Bái bị hư hỏng,lún lõm; mặt cầu bị bong bật lớp BTN, KCG bị hư hỏng.

Yêu cầu đơn vị sửa chữa các hư hỏng phần đường đầu cầu và mặt cầu để ĐBGT bằng nhựa nguội.
2. Thời hạn hoàn thành: Trước ngày 15/9/2013.
3. Các vấn đề khác: Khu đã có tờ trình xin phép đầu tư sửa chữa cầu Cốc Sâm trong kế hoạch năm 2014,trong thời gian này yêu cầu đơn vị sửa chữa các hư hỏng để ĐBGT và thường xuyên kiểm tra, báo cáo VPHT về các hư hỏng phát sinh của cầu.

Thứ Tư, 11 tháng 9, 2013

Báo cáo đánh giá

Khối lượng đào rãnh thoát nước QL70 và QL4E tính đến ngày 10/10/2013 như sau:
1. Quốc lộ 70:
+ Công ty 232:
- Hạt 1 (Km0-Km25A):                  4.180md (đạt 100%)
+ Công ty 242:
- Hạt 2 (KM25A-Km69):                   415md
- Hạt 3 (Km69 - Km109):                  667md
- Hạt 4 (Km109-Km153):                 610md
- Hạt 5 (Km153 - Km198+050):    1.475md
   Tổng số:                                     3.167md (đạt 29%)
2. Quốc lộ 4E (Km0-Km44+200):    750/1.620md (đạt 46%)

Yêu cầu Công ty 242 bố trí thêm máy xúc tại các hạt 2,3,4 QL70 đẩy nhanh tiến độ đào rãnh đất theo yêu cầu của VPHT (xong toàn bộ trước 30/10/2013). Riêng QL4E trước mắt yêu cầu đào tại các vị trí xung yếu (đọng nước, bụng đường cong, lấn chiếm HLATGT...) vì đã có dự án nâng cấp mở rộng QL4E đang triển khai.

Ngày 11/10/2013: toàn bộ các Hạt 2,3,4,5 QL70, Hạt 1 QL4E không triển khai đào rãnh.

Ngày 16/10/2013: 
1. Quốc lộ 70:
+ Công ty 232:
- Hạt 1 (Km0-Km25A):                  4.180md (đạt 100%)
+ Công ty 242:
- Hạt 2 (KM25A-Km69):                  415md
- Hạt 3 (Km69 - Km109):                  667md
- Hạt 4 (Km109-Km153):                  610md
- Hạt 5 (Km153 - Km198+050):    1.505md
   Tổng số:                                     3.197md (đạt 29.4%)

Ngày 04/11/2013: 
1. Quốc lộ 70:
+ Công ty 232:
- Hạt 1 (Km0-Km25A):                  4.180md (đạt 100%)
+ Công ty 242:
- Hạt 2 (KM25A-Km69):                  2.200/2.545md (đạt 86%)
- Hạt 3 (Km69 - Km109):                 2.802/2.802md(đạt 100%)
- Hạt 4 (Km109-Km153):                 3.985/3.985md (đạt 100%)
- Hạt 5 (Km153 - Km198+050):       4.425/4.425md (đạt 100%)
   Tổng số:                                        13.412/13.757md (đạt 97%)
2. Quốc lộ 4E (Km0-Km44+200):    1.480/1.620md  (đạt 91%)

Yêu cầu:
- Công ty 242 tiếp tục đào phần khối lượng còn lại, xong trước ngày 5/11/2013. Các vị trí lề đường cao hơn mặt yêu cầu bạt lề tạo dốc đảm bảo thoát nước.
- Tại các vị trí đã đào yêu cầu các hạt sửa sang lại kích thước hình học đảm bảo mặt cắt và độ dốc thoát nước, vận chuyển đất đào ra khỏi phạm vi lề đường.
- Công ty 232, 242 thông kê các đoạn rãnh cần gia cố để đảm bảo thoát nước, ATGT và vệ sinh môi trường (tập trung vào các vị trí khu đông dân cư, khu vực trũng hay đọng nước....) gửi về VPHT II.3 trước ngày 5/11/2013.

Văn bản chỉ đạo

1. Công văn số 4440/TCĐBVN-KCHT&ATGT của Tổng cục ĐBVN ngày 30/10/2013 thực hiện chỉ thị tăng cường công tác thoát nước
2. Chỉ thị 3701/CT-TCĐBVN ngày 21/8/2013 về tăng cường công tác đảm bảo thoát nước và xây dựng bổ sung hệ thống thoát nước trên các quốc lộ
3.Trích Điều 15 Nghị định:71/2012/NĐ-CP ngày 19 tháng 09 năm 2012
4. Nghị định:71/2012/NĐ-CP ngày 19 tháng 09 năm 2012 củaChínhphủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số34/2010/NĐ-CP ngày 02 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạmhành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.
5. Nghị định số 34/2010/NĐ-CP ngày 02 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ
6. Thông tư 52/2013/TT-BGTVT ngày 12/12/2013 của Bộ GTVT quy định về quản lý, khai thác, bảo trì đường bộ 

Yêu cầu quá hạn

1. Sửa chữa hư hỏng cầu Cốc Sâm Km162+700 QL70
2.Vi phạm HLATGT, đất dành cho đường bộ tại Km25A+530 TT QL70

Các yêu cầu đang thực hiện

1. Đào bổ sung rãnh thoát nước tại hạt 1 QL70.
2. Vận chuyển đất thải sạt taluy tại Km131+100 Hạt 4 QL70
3. Triển khai công tác đào rãnh thoát nước tại Hạt 2 QL70 

4. Triển khai công tác đào rãnh thoát nước Hạt 4 từ Km109 - Km153 QL.70
5.Triển khai công tác đào rãnh thoát nước trên tuyến Hạt 3 QL70 quản lý
6. Xử lý sạt taluy âm tại Km 18+420 TT QL70 (hạt 1 Cty 232)


Thứ Ba, 10 tháng 9, 2013

Trích Điều 15 Nghị định:71/2012/NĐ-CP ngày 19 tháng 09 năm 20123. Sửa đổi, bổ sung Điều 15 như sau:
“Điều 15. Xử phạt cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm về sử dụng, khai thác trong phạm vi đất dành cho đường bộ
1. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với người bán hàng rong hoặc bán hàng hóa nhỏ lẻ khác trên lòng đường đô thị, trên vỉa hè các tuyến phố có quy định cấm bán hàng, trừ các hành vi vi phạm quy định tại Điểm c Khoản 3, Điểm e Khoản 4 Điều này;
2. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:
a) Sử dụng, khai thác tạm thời trên đất hành lang an toàn đường bộ vào mục đích canh tác nông nghiệp làm ảnh hưởng đến an toàn công trình và an toàn giao thông;
b) Trồng cây trong phạm vi đất dành cho đường bộ ở đoạn đường ngoài đô thị làm che khuất tầm nhìn của người điều khiển phương tiện giao thông.
3. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:
a) Xây dựng nhà ở trái phép trong phạm vi đất dành cho đường bộ ở đoạn đường ngoài đô thị;
b) Dựng lều quán, cổng ra vào, tường rào các loại, công trình tạm thời khác trái phép trong phạm vi đất dành cho đường bộ, trừ các hành vi vi phạm quy định tại Điểm đ Khoản 4, Điểm a Khoản 5 Điều này;
c) Họp chợ, kinh doanh dịch vụ ăn uống, bày, bán hàng hóa, sửa chữa xe, rửa xe, đặt, treo biển hiệu, biển quảng cáo, làm mái che trên lòng đường đô thị, hè phố hoặc thực hiện các hoạt động, dịch vụ khác trái phép trên lòng đường đô thị, hè phố gây cản trở giao thông, trừ các hành vi vi phạm quy định tại Điểm d, Điểm đ, Điểm e, Điểm g Khoản 4, Điểm c Khoản 5, Điểm a Khoản 6 Điều này;
d) Chiếm dụng lòng đường đô thị hoặc hè phố dưới 05 m2 làm nơi trông, giữ xe.
4. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:
a) Đổ, để trái phép vật liệu, chất phế thải trong phạm vi đất dành cho đường bộ ở đoạn đường ngoài đô thị;
b) Tự ý đào, đắp, san, lấp mặt bằng trong hành lang an toàn đường bộ;
c) Tự ý gắn vào công trình báo hiệu đường bộ các nội dung không liên quan tới ý nghĩa, mục đích của công trình đường bộ;
d) Sử dụng trái phép đất của đường bộ hoặc hành lang an toàn đường bộ làm nơi tập kết hoặc trung chuyển hàng hóa, vật tư, vật liệu xây dựng, máy móc, thiết bị, các loại vật dụng khác;
đ) Dựng lều quán, công trình tạm thời khác trái phép trong khu vực đô thị tại hầm đường bộ, cầu vượt, hầm cho người đi bộ;
e) Bày, bán máy móc, thiết bị, vật tư, vật liệu xây dựng hoặc sản xuất, gia công hàng hóa trên lòng đường đô thị, hè phố;
c) Chiếm dụng lòng đường đô thị hoặc hè phố từ 05 m2 đến dưới 10 m2 làm nơi trông, giữ xe.
6. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:
a) Xây dựng nhà ở trái phép trong phạm vi đất dành cho đường bộ ở đoạn đường trong đô thị;
b) Trồng cây xanh trên đường phố không đúng quy định;
c) Chiếm dụng lòng đường đô thị hoặc hè phố từ 10 m2 đến dưới 20 m2 làm nơi trông, giữ xe.
6. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:
a) Chiếm dụng lòng đường đô thị hoặc hè phố từ 20 m2 trở lên làm nơi trông, giữ xe;
b) Dựng biển quảng cáo trên đất hành lang an toàn đường bộ không được cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền đồng ý bằng văn bản;
c) Mở đường nhánh đấu nối trái phép vào đường chính.
7. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi xây dựng công trình kiên cố khác trái phép trong phạm vi đất dành cho đường bộ.
8. Ngoài việc bị phạt tiền, cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm quy định tại các Khoản 2, 3, 4, 5, 6 và Khoản 7 Điều này còn bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả sau đây: Buộc phải dỡ bỏ các công trình xây dựng, biển quảng cáo, di dời cây trồng trái phép, thu dọn vật liệu, chất phế thải, hàng hóa và khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra.”

Thứ Hai, 9 tháng 9, 2013

Nạo vét khơi thông rãnh hộp Hat 2 QL70

1. Nội dung yêu cầu thực hiện:
Do ảnh hưởng của cơn bão số 5,6 và các đợt mưa trong tháng 8, nhiều vị trí rãnh hộp bị tắc do bùn đất trôi khiến nước tràn lên lề và mặt đường.
Yêu cầu các hạt tập trung nạo vét rãnh khơi thông thoát nước, tuyệt đối không để nước đọng trên lề, mặt đường.
Một số hình ảnh công nhân hạt 2 QL70 đang nạo vét rãnh tại Km33+700PT QL70 theo yêu cầu của VPHT II.3Vi phạm HLATGT, đất dành cho đường bộ tại Km25A+530 TT QL70

1. Nội dung yêu cầu thực hiện:
Tại Km25A+530 trái tuyến QL70 hộ dân xây kiên cố sân cống vào sát mép đường làm đổ nước ra mặt đường, tạo nguy cơ mất ATGT do dốc lớn từ phía nhà dân  đổ ra mép đường.


Yêu cầu Hạt 2 QL70 phối hợp với đội TTĐB I.09 tiến hành lập biên bản vi phạm phạm vi đất dành cho đường bộ, dỡ bỏ nắp tấm đan nối sân nhà dân với mép đường, hạ cao độ sân nhà dân, giảm độ dốc để đảm bảo ATGT.
2. Thời hạn hoàn thành: trước 15/9/2013
3. Các vấn đề khác: Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc gì thường xuyên báo cáo VPHT, Khu để phối hợp giải quyết.

Vi phạm HLATGT, lấp rãnh dọc thoát nước KM120+900 TT QL70

1. Nội dung yêu cầu thực hiện:
Tại KM120+900 QL70 trái tuyến có 02 hộ dân đổ BTXM sân cổng trùm vào phạm vi rãnh dọc thoát nước, đổ phế thải VL xây dựng làm tắc hoàn toàn rãnh thoát nước.


Yêu cầu Hạt 4 QL70 tiến hành lập biên bản vi phạm, yêu cầu hộ dân dỡ bỏ phần BTXM trong phạm vi đổ trùm vào nắp rãnh, nạo vét khơi thông rãnh, thanh thải vật liệu xây dựng.
2. Thời hạn hoàn thành: trước ngày 10/9/2013

Thứ Bảy, 7 tháng 9, 2013

Sửa chữa tôn sóng Km99+240 QL70

1. Nội dung yêu cầu thực hiện:
Vào hồi 13g30 ngày 7/9/2013 Đoàn kiểm tra Tông cục ĐBVN, Khu QLĐB II, VPHT II.3 kiểm tra QL70 phát hiện tại Km99+240TT  có hộ dân tháo dỡ tôn sóng để san lấp mặt bằng trong HLATGT.

Đến 15h VPHT II.3 đã yêu cầu nhà thầu lắp đặt hoàn trả xong 2 khoang tôn sóng


Thứ Sáu, 6 tháng 9, 2013

Yêu cầu trong mùa mưa đối với QL70


1. Nội dung yêu cầu trong mùa mưa đối với QL70:
a) Ngay sau mưa, đề nghị các Công ty cho công nhân đi khơi rãnh tại các vị trí đọng nước và thu nhặt cây, rác tại các hố thu. Không để ngập nước mặt đường hoặc dòng chảy cắt xé mặt đường, mép mặt đường. Chú ý tại Hạt 1 (Công ty 232), Hạt 2 và 3 (Công ty 242).
b) Yêu cầu các Hạt chú trọng hơn nữa vào thoát nước tại các bụng đường cong lõm, tránh tụ đọng nước hoặc dòng chảy xé mép mặt đường. Cần tăng cường thêm các rãnh xương cá tại các khu vực bụng đường cong lõm, đắp phụ lề mép đường tại khu vực này bằng cốt liệu cứng nhằm phòng tránh xói lề do dòng nước và vỡ cạnh mặt đường, lún lề do vệt bánh xe dài khi vào bụng cong.
c) Đối với các đoạn dốc, có tồn tại dòng chảy mép lề, cần rạch các rãnh xương cá xiên liên tiếp từ trên đỉnh dốc xuống nhằm cắt đưa nước ra rãnh dọc, tránh dòng chảy xói lề sát mép mặt đường. Những chỗ có xói sâumép lề cần cho đắp phụ lề bằng đá thải để hạn chế xóilề.
d) Cần tranh thủ tận dụng lại đá thải của các dự án sửa chữa đường vừa thực hiện để đắp phụ lề tại các vị trí bụng đường cong lõm và dọc dốc. Nếu thiếu thì tìm từ các nguồn sẵn có khác.
e) Đối với các ổ gà, trong thời gian mưa không thể hoặc khó đảm bảo chất lượng vá ổ gà thì cần phải lấp tạm bằng đá 4x6 ở những ổ gà sâu nhằm hạn chế nguy hiểm, đảm bảo an toàn giao thông.
g) Đối với các điểm sụt gây tắc dòng chảy, trong khi chờ xác minh khối lượng vẫn phải cho thông dòng chảy, tránh nước đọng và tràn mặt đường. Tại các điểm lớn lấn vào lòng đường, cần phải bố trí các đồ cảnh báo đảm bảo an toàn giao thông.

2. Thời gian hoàn thành: Ngay sau các trận mưa không quá 1 ngày.

Khơi rãnh thoát nước Km78+950 T QL70

1. Nội dung yêu cầu thực hiện:
- Rãnh dọc thoát nước tại Km78+950 T bị tắc không thoát nước, L=30m, yêu cầu đơn vị khơi thông ngay
2. Thời hạn yêu cầu hoàn thành: Xong trước ngày 6/9/2013
3. Các vấn đề khác: Không

Cầu Ngòi Vần Km77+164 QL70

1. Nội dung yêu cầu thực hiện:
 Hư hỏng cục bộ mặt đường đầu cầu phía Lào Cai, yêu cầu đơn vị  tiến hành sửa chữa đảm bảo êm thuận
2. Thời hạn yêu cầu hoàn thành: Xong trước ngày 10/9/2013
3. Các vấn đề khác: Không

Cầu Tân Dân Km157+150 QL70

1. Nội dung yêu cầu thực hiện:
 Mặt cầu bị vỡ lớp BT (7x3x6)m. Tường ngực Mố M0,M1 bị nứt ngang, tường cánh mố bị đẩy ra ngoài hở 7cm; Tháng 6/2013 đơn vị đã cho sửa chữa lớp BT mặt cầu nhưng hiện tại qua kiểm tra đã bị bong bật hư hỏng trở lại.


Yêu cầu đơn vị cho sửa chữa lại mặt cầu ngay nhằm đảm bảo an toàn cho người và các phương tiện tham gia giao thông, biện pháp xử lý như sau: Bóc hết lớp BT nhựa mặt cầu bị hư hỏng thay thế bằng 10cm lớp BT nhựa mới lu lèn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

2. Thời hạn yêu cầu hoàn thành: Xong trước ngày 10/9/2013

3. Các vấn đề khác:


Do các phương tiện tham gia giao thông phần lớn là xe quá khổ quá tải chạy suốt ngày đêm gây hư hỏng mặt cầu và măt đường,  khi xe chạy qua cầu và cống rung rất mạnh.
 

Cống Tân Quang Km 156+805 QL70

1. Nội dung yêu cầu thực hiện:

Mặt cống bị vỡ lớp BT (6*6); Tháng 6/2013 đơn vị đã cho sửa chữa lớp BT mặt nhưng hiện tại qua kiểm tra đã bị bong bật hư hỏng trở lại


Yêu cầu đơn vị cho sửa chữa lại mặt cầu và mặt cống ngay nhằm đảm bảo an toàn cho người và các phương tiện tham gia giao thông, biện pháp xử lý như sau: Bóc hết lớp BT nhựa mặt cống bị hư hỏng thay thế bằng 10cm lớp BT nhựa mới lu lèn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
2. Thời hạn yêu cầu hoàn thành: Xong trước ngày 10/9/2013
3. Các vấn đề khác:

Các phương tiện tham gia giao thông phần lớn là xe quá khổ, quá tải chạy suốt ngày đêm gây hư hỏng mặt cống và măt đường,  khi xe chạy qua cống rung rất mạnh


Cầu Sài lớn Km72+479 QL70

1. Nội dung yêu cầu thực hiện:
Lún mặt cầu rông 30cm sâu 20cm cả bề rộng cầu, đất đào rãnh đầu cầu phía LC chưa thanh thải gây đọng nước mặt đg đầu cầu.

Hư hỏng mặt đường đầu cầu LC do 238 thi công, thanh thải đất thải đầu cầu. Yêu cầu Nhà thầu công ty 238 ĐBGT, thanh thải đất đào trong khi chờ thời tiết đảm bảo tiên hành láng nhựa.

2. Thời hạn yêu cầu hoàn thành: Xong trước ngày 6/9/2013
3. Các vấn đề khác: Nhà thầu Công ty 242 báo cáo CĐT, phối hợp với TVGS, TVTK làm thủ tục bổ dung khối lượng sửa chữa lún mặt cầu, sơn trắng đỏ lan can.

Hỏng khe co giãn cầu Tô Mậu Km98+010 QL70

1. Nội dung yêu cầu thực hiện, khắc phục:
Khe co giãn trên trụ T1 làn bên phải bị hỏng hỏng hoàn toàn, vỡ BT thành khe, bung tấm bản thép trượt, hở BT đầu dầm có nguy cơ mất ATGT. Yêu cầu đơn vị cắm cọc tiêu cảnh báo, phân làn cho xe chạy làn trái trong khi chờ yêu cầu công ty 222 bảo hành sửa chữa.


2. Thời hạn hoàn thành khắc phục: trước 12h ngày 6/9.
3. Các vấn đề khác: Yêu cầu Hạt 3 phối hợp với công an, chính quyền địa phương thu hồi tấm thép bản KCG bị mất.

Sạt lở Km87+350 QL70

Lúc 0h16' ngày 6/9 tại Km 87+350 bị sạt lở đất taluy dương  tràn ra mặt đường dài 30m, khối lượng ước tính hơn 1000m3. Hạt 3 QL 70 tiến hành hót sụt ĐBGT đến 3h35 đã thông xe

Thứ Tư, 4 tháng 9, 2013

Cống Km 82+070 hạ lưu bị sạt lở


1. Nội dung yªu cầu thực hiện, khắc phục:
Cèng Km 82+070 phÝa h¹ l­ưu tiÕp tôc bÞ s¹t lë vµo c¸ch mÐp ®­ưêng nhùa 20 cm lµm háng toµn bé s©n cèng, t­ưêng ®Çu cèng vµ ®èt cèng ngoµi cïng ®· bÞ tr«i ra ( H¹t ®· rµo c¶nh b¸o nguy hiÓm).
Yªu cÇu c¾m hµng rµo, s¬n trắng đỏ cảnh b¸o, cã v¨n b¶n b¸o c¸o göi vÒ VPHT vµ Khu QLDB II 
2. Thời hạn yêu cầu hoàn thành:  trước 31/8/2013.
3. Các vấn đề khác: Tiếp tục ngăn c¾m xong hµng rµo, s¬n trắng đỏ cảnh b¸o trong khi chờ Khu cã ý kiến vÒ biÖn ph¸p xö lý

Thứ Ba, 3 tháng 9, 2013

Cầu Ngòi Khang, Km55+079, QL70


1. Nội dung yêu cầu thực hiện, khắc phục:
Cầu Ngòi Khang Km55+079  đường vào hai đầu cầu, mặt cầu bị bong bật BTN, đọng nước ổ gà gây mất ATGT:

 Hướng Hà Nội – Lào Cai : Dài 2.5m Rộng 3.6m Sâu 20cm
 Hướng Lào Cai – Hà Nội : Dài 3.5m Rộng 2.5m Sâu 10cm
Mặt cầu: Dài 2.5m Rộng 2.0m Sâu 15cm
Yêu cầu rải đá ĐBGT, khơi nước đọng mặt đường chờ thời tiết đảm bảo tiến hành láng nhựa 2 đầu cầu, đào bỏ phần BTN, BTXM mặt cầu  bị hư hỏng và tiến hành hoàn trả đảm bảo êm thuận.
2. Thời hạn yêu cầu hoàn thành: Xong trước 31/8/2013
3. Các vấn đề khác: