Thứ Sáu, 12 tháng 12, 2014

PHIẾU YÊU CẦU CÔNG TY CP ĐƯỜNG BỘ 242 - CIENCO1 ĐẢM BẢO GIAO THÔNG KM127+900

PHIẾU YÊU CẦU NGÀY 12 THÁNG 12 NĂM 2014

1, Nội dung yêu cầu:
Tại điểm trượt Km127+900 hiện nay trời mưa mặt đường bị lún lõm tạo thành các hố sâu nguy hiểm tiềm ẩn guy cơ tai nạn giao thông.

Km127+900

Km127+900
Để ĐBGT Yêu cầu Công ty CP 242 cho đảm bảo giao thông bằng đá thải lu lèn chặt tạo sự bằng phẳng cho mặt đường.
2,Thời hạn hoàn thành 15/12/2014


Thứ Ba, 9 tháng 12, 2014

Phiếu yêu cầu Công ty cổ phần 242 ĐBGT Km183+050

Phiếu yêu cầu ngày 09/12/2014
         1/ Nội dung yêu cầu:
          - Qua quá trình kiểm tra tuyến Đội QLĐBi.3-03 phát hiện tại vị trí Km 183+050 có 3 vị trí cao su sình lún, trơn lấy lội gây nguy hiểm có nguy cơ gây tắc đường yêu cầu Công ty cổ phần 242 cho ĐBGT khắc phục ngay nhằm đảm bảo an toàn cho người và các phương tiện tham gia giao thông.

       2/ Thời hạn hoàn thành: Xong trước ngày 10/12/2014


Đội QLĐBI.3-03 Nghiệm thu công tác quản lý và BDTX Km0+00-Km44+200 - Hạt I QL4E; Km153+00-KM198+050 - Hạt 5 QL70 tháng 11/2014

       Ngày 03 tháng 12 năm 2014 Đội QLĐB I.3-03 đã đi nghiệm thu  công tác quản lý và BDTX Hạt I QL4E; Hạt 5 QL70 tháng 11/2014 và đánh giá kết quả như sau:
        - QL 4E đoạn từ Km0+00-Km44+200: 
        + Trên tuyến vẫn còn tình trạng tập kết vật liệu gỗ trên lề đường cụ thể tại Km17+080P; Km18+500P; Đoạn tuyến từ Km 15+600-Km15+800 chưa phát ta luy để cỏ mọc tốt chùm xuống lòng rãnh; Tại Km16+995P rãnh dọc chưa được bấm chỉnh và dọn cây khoan mon mọc trong lòng rãnh. Nhìn chung công tác QL và BDTX tháng 11/2014 đơn vị làm tốt hơn tháng 10/2014 và có tiến triển tốt. 
        + Đánh giá kết quả nghiệm thu đạt: 95.5điểm.
Hình ảnh tồn tại:

            - QL70 đoạn từ Km,153+00-Km198+050:

          + Đoạn tuyến từ Km189+00_km196 vẫn còn tình trạng dân đổ trộm đất, vật liệu trên lề đường yêu cầu tuần đường thường xuyên đi kiểm tra và ngăn chặn và phát hiện kịp thời.
          + Một số vị trí tập kết vật liệu cát XD nhà trên lề đường, tập kết gỗ trên nắp rãnh gây mất ATGT và tắc rãnh yêu cầu đơn vị cho khắc phục ngay  cụ thể: Km189+530T; Km 193+950T; Km194+00T.


          + Mặt đường giáp DPC giữa một số đoạn chư được quét dọn rất bẩn, đất đá văng đầy mặt đường gây bụi bẩn và nguy hiểm cho người và các phương tiện tham gia giao thông cụ thể: Km190+600-Km191+00; Km 193+00-Km193+500; Km 193+900-Km194+00; Km194+150-+500; Km195+200-+400.

          + Đặc biệt nghiêm trọng là tại vị trí Km191+00 trái tuyến thuộc xã Bản Phiệt huyện Bảo Thắng tỉnh Lào Cai gia đình bà Vương Thị Hòa đã xây dựng tường rào bằng đá cao 2.5m trái phép sát mép rãnh dọc thoát nước tuần đường không phát hiện vi phạm, Đội QLĐBI.3-03 kiểm tra sổ tuần đường không ghi chép cập nhật.
          + Đánh giá kết quả nghiệm thu đạt: 93điểm.
          Trên đây là bảng nghiệm thu đánh giá kết quả  chấm điểm công tác quản lý và BDTX của Đội QLĐBI.3-03 đối với  Hạt I QL4E; Hạt 5 QL70 tháng 11/2014 . Các tồn tại trên yêu cầu đơn vị nghiêm túc thực hiện để công tác nghiệm thu quý 4/2014 đạt kết quả tốt./.