Thứ Sáu, 22 tháng 4, 2016

BÁO CÁO HƯ HỎNG MẶT ĐƯỜNG

Sau trận mưa đêm 21 và sáng ngày 22/4/2016 xảy ra trên địa bàn Yên Bái, Lào Cai có QL 70 đi qua. Đội QLĐB I.3-02 kiểm tra tuyến tại các điểm sụt trượt Km127+900 và Km134+850 do Công ty CP vật tư thiết bị và xây dựng Vạn Xuân thi công ( công trình được nghiệm thu đưa vào sử dụng từ tháng 12/2015). thấy tại các vị trí thi công nói trên mặt đường tiếp tục bị lún nứt.
 Km127+900


Km127+900

Km127+900

Km134+850


Km134+850

Km134+850
Các điểm này Chi cục quản lý đường bộ I.3 đã yêu cầu Công ty CP vật tư thiết bị và xây dựng Vạn Xuân sửa chữa bảo hành theo quy định nhưng đến nay vẫn chưa được sửa chữa. 
Ngày 23/4/2016 Tiếp tục kiểm tra các vị trí trên thấy mức độ lún nứt mặt đường tiếp tục gia tăng.
Hình ảnh chụp ngày 23/4/2016
Km134+850

Km134+850

Km134+850


Km127+900


Km127+900


Thứ Tư, 20 tháng 4, 2016

YÊU CẦU SỬA CHỮA BẢO HÀNH CÔNG TRÌNH.

Công trình: Sửa chữa cầu Tây Cốc Km6+500, cầu Lự II Km122+120 và cầu Điện Quang Km146+684, Quốc lộ 70, tỉnh Phú Thọ và Lào Cai. Công trình do nhà thầu thi công là Công ty cổ phần đường bộ 232 thi công và nghiệm thu tháng 12/2015.
Đến nay tại Cầu Điện Quang Km146+684 các vị trí sửa chữa lại mặt đường đã bị hư hỏng bong bật tạo thành ổ gà có nguy cơ mất an toàn giao thông.


Cầu Điện Quang Km146+684
Chi cục QLĐB I.3 báo cáo lãnh đạo cục QLĐB I biết và yêu cầu nhà thầu đã thi công công trình trên là Công ty CP đường bộ 232 khẩn trương sửa chữa bảo hành công trình theo qui định.