Thứ Tư, 22 tháng 2, 2017

Tháo dỡ đảo tròn Km 42+992 QL4E

     Ngày 25/11/2016 Cục QLĐBI cấp giấy phép thi công số 236/CQLĐBI-QTGT-GPTC công trình: Xử lý điểm đen tại 03 nút giao trên Quốc lộ 4E, tỉnh Lào Cai  lý trình: Km36+700; Km41+283; Km42+992 cho Sở GTVT Lào Cai làm Chủ đầu tư. Hiện tại 3 nút giao này đã lắp đèn xanh đèn đỏ đã đi vào hoạt động và chuẩn bị bàn giao. Tại vị trí Km42+992 QL4E trước đây có lắp dựng một đảo tròn di động tại nút giao. 
    Hệ thống đèn xanh đèn đỏ đã đi vào hoạt động đang hoàn thiện hồ sơ chuẩn bị cho công tác bàn giao, thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh Lào Cai đêm 21/2/2017 Sở GTVT đã cho tháo dỡ đảo tròn mang về kho Sở để chuẩn bị bàn giao lại cho Đơn vị quản lý.