Thứ Năm, 27 tháng 4, 2017

Truyên truyền phổ biến trật tự ATGT trên cả 2 tuyến QL70 và QL 4E

         Ngày 24 tháng 4 năm 2017 Chi cục QLĐB I.3, Đội QLĐB I.3-03 phối hợp cùng xã Xuân Quang tuyên truyền phổ biến trật tự ATGT trên cả 2 tuyến (QL 4E Km0-Km7+300; QL70 Km147+700- Km160+450)  địa phận xã Xuân Quang huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.