Thứ Hai, 28 tháng 12, 2015

Vi phạm đấu nối trái phép trên tuyến Ql 4E

 Qua kiểm tra tuyến ngày 07 /12/2015 Đội QLĐB I.3-03 Chi cục QLĐB I.3 phát hiện vi phạm mở đường đấu nối trái phép vào Quốc lộ 4E  tại các vị trí sau:  Km36+900T; Km37+010T; Km 37+200 (T) Tại 3 điểm đấu nối này Chủ đầu tư là Sở xây dựng Lào Cai, đại diện cho Chủ đầu tư là Ban QLDA xây dựng đô thị mới và nhà thầu trực tiếp thi công là Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Mê Linh địa chỉ: Lô số 37, khu tiểu thủ công nghiệp Bắc Duyên Hải – Phường Duyên Hải – TP. Lào Cai.
( Ảnh đấu nối vi phạm)            Đội QLĐB I.3 – 03 đã nhiều lần đến hiện trường vi phạm nhưng không lập được biên bản vì bên vi phạm không có mặt tại hiện trường. Nhận thấy đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng đến hành lang ATGT đường bộ Đội  trực tiếp lên Ban QLDA xây dựng đô thị mới làm việc và yêu cầu xuống Đội QLĐB I.3-03 để hướng dẫn thủ tục xin cấp phép thi công trước ngày 28/12/2015.

             Đề nghị Ban QLDA xây dựng đô thị mới nghiêm túc thực hiện./.

Thứ Tư, 23 tháng 12, 2015

Thi công không thực hiện đúng các quy định trong giấy phép thi công

Qua kiểm tra tuyến ngày 23/12/2015, tại Km 36 QL 70 Công ty cổ phần đường bộ 242 thi công trên đường bộ đang khai thác không thực hiện đúng các quy định trong giấy phép thi công (Không biển báo, người điều hành giao thông) để xảy ra ùn tắc.

Thứ Ba, 15 tháng 12, 2015

Yêu cầu Hạt 2 QL 70 thực hiện ngay

- Qua kiểm tra tuyến phát hiện:
+ Địa phận hạt 2 QL 70 nhiều vị trí cống rãnh không được nạo vét.
+ Taluy dương chưa được phát.
+ Chưa sơn các cột Km, cột H bị mờ, bong tróc, bị cây cỏ che khuất.

Thứ Sáu, 11 tháng 12, 2015

VI PHẠM HÀNH LANG AN TOÀN ĐƯỜNG BỘ TẠI KM127 + 750 QUÓC LỘ 70 ( BÊN TRÁI TUYẾN)

Tại Km127+750 QL70 Sở giao thông vận tải tỉnh Lào Cai là chủ đầu tư dự án xây dựng bến xe khách huyện Bảo Yên theo quyết định số 1953/QĐ-UBND ngày 14/7/2014 của UBND tỉnh Lào Cai V/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Bến xe khách huyện Bảo Yên, tỉnh Lào cai.
Đại Diện chủ đầu tư là Ban quản lý dự án các công trình giao thông Lào Cai.
Đơn vị thi công là: Công ty CP xây dựng Việt Thái.
Hiện nay công trình đã triển khai thi công và có một phần của công trình nằm trong đất hành lang an toàn đường bộ QL70 nhưng chưa được cơ quan quản lý quốc lộ 70 có thẩm quyền cấp phép thi công công trình nằm trong hành lang ATĐB Quốc lộ 70.
Ngày 9/11/2015 lực lượng công chức thanh tra chi cục quản lý đường bộ I.3 đã lập biên bản vi phạm hành chính số 0000716/BB-VPHC đối với Công ty CP xây dựng Việt Thái là đơn vị thi công có hành vi vi phạm: Thi công công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ ( Quốc lộ 70 ) không có giấy phép thi công của cơ quan quản lý đường bộ ( Quốc lộ 70 ) có thẩm quyền cấp. Ngày 10/11/2015 Cục quản lý đường bộ I ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 2139/QĐ-XPVPHC.

Một số hình ảnh vi phạm


Thứ Tư, 9 tháng 12, 2015

YÊU CẦU CÔNG TY CP ĐƯỜNG BỘ 242 KHĂC PHỤC TỒN TẠI TRÊN TUYẾN.

Ngày 08/12/2015 Đội quản lý đường bộ I.3-02 kiểm tra tuyến từ Km69 - Km153 QL70 thấy trên tuyến còn tồn tại một số hạng mục yêu cầu Công ty CP đường bộ 242 sửa chữa khắc phục :
1, Công tác thoát nước:
- Yêu cầu cho nạo vét các đoạn rãnh bị đọng đất cát, cây cỏ mọc trong lòng rãnh để đảm bảo thoát nước

Rãnh Km82+400 - 500P

Rãnh Km82+500P- Nạo vét hố ga các cống bị rác và cây que gây tắc cống:
Cống Km80+880


2, Hệ thống ATGT:
- Chấn chỉnh lại cọc tiêu, cọc H, biển báo nghiêng ngả và sơn lại toàn bộ cọc H, cột Km bị mờ bẩn.
Cọc H1/ Km104 

Yêu cầu công ty CP đường bộ 242 nghiêm túc thực hiện xong trước ngày 20/12/2015.

Yêu cầu hạt 2 - Công ty cổ phần đường bộ 242 hót đất sụt và xẻ rãnh thoát nước Km 42+900Thứ Sáu, 4 tháng 12, 2015

Tập kết vật liệu trong lòng, lề đường

Qua kiểm tra tuyến ngày 03/12/2015, đội 1 chi cục quản lý đường bộ I.3 phát hiện nhiều hộ dân tập kết ván bóc trên lòng, lề đường và trong lòng rãnh dọc từ Km 67 đến Km 69. Yêu cầu Công ty cổ phần đường bộ 242 cử cán bộ đến tuyên truyền, nhắc nhở các hộ dân thu dọn không tập kết vật liệu.
Thứ Năm, 3 tháng 12, 2015

Đảm bảo giao thông Km 183+050 và khắc phục tồn tại công tác Bảo dưỡng SCTX QL 70

          Ngày 01/12/2015 Đội QLĐB I.3-03 đi tuần kiểm và nghiệm thu công tác Bảo dưỡng SCTX của Công ty  cổ phần 242 đoạn từ Km 153+00 - Km198+050 còn một số tồn tại như sau:
          - Đoạn tuyến từ Km 157+00 - Km167+700 một đô vị trí chưa phát bằng, một số đoạn rãnh còn rác, cỏ cây trong lòng rãnh.
           -  Đoạn Km 157-Km158 còn một số vị trí dân tập kết lá quế trong lòng rãnh.
           - Tại Km183+050 mặt đường bong bật cao su sình lún.

           Tất cả các tồn tại trên yêu cầu Công ty cho khắc phục xong trước ngày 03/12/2015 để công tác nghiệm thu đạt kết quả tốt và đảm bảo an toàn cho người và các phương tiện tham gia giao thông.