Thứ Sáu, 26 tháng 5, 2017

Lắp dựng biển báo tải trọng cầu Suối Trát Km20+050

Thực hiện sự chỉ đạo của Cục QLĐB I. Ngày 25/5/2017 Chi cục QLĐB I.3 đã chỉ đạoCông ty CPĐB 242 cho lắp dựng biển báo tải trọng cầu Suối Trát Km20+050 Quốc lộ 4E
Hình ảnh kèm theo

Đào rãnh dọc thoát nước Km197+800T QL 70

     Hiện tại rãnh dọc thoát nước tại Km197+800-+820T QL70 công tác nạo vét rãnh chưa được chú trọng. còn để đất đá lấp 1/3 lòng rãnh.
( Hình ảnh trước khi nạo vét)
     Chi cục QLĐB I.3 đã yêu cầu Công ty CPĐB 242 cho nạo vét đất đã trong lòng rãnh đảm bảo thoát nước khi mùa mưa lũ đến và đảm bảo tuổi thọ cho đường.
                                                               ( Hình ảnh sau khi nạo vét)

Thứ Ba, 16 tháng 5, 2017

Đào rãnh Km188+670-Km189+050TP QL70

     Thực hiện sự chỉ đạo của CCT chi cục QLĐB I.3. Ngày 16/5/2017 Đội QLĐB I.3 -03 đã phối hợp với chính quyền địa phương và Công ty CPĐB 242 triển khai dùng máy xúc và nhân lực cho đào rãnh mới đảm bảo thoát nước các vị trí vi phạm rửa ôt tô xe máy và các điểm bơm nước mui đoạn từ Km188+670 - Km189+050Tp Quốc lộ 70.
     Đội QLĐB I.3 -03 cũng đã đến làm việc và yêu cầu các hộ dân sau khi đào rãnh xong cho nắp tấm bản rãnh ngay để đảm bảo tuổi thọ của đường và các công trình thoát nước.