Thứ Tư, 11 tháng 9, 2013

Yêu cầu quá hạn

1. Sửa chữa hư hỏng cầu Cốc Sâm Km162+700 QL70
2.Vi phạm HLATGT, đất dành cho đường bộ tại Km25A+530 TT QL70

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét