Thứ Ba, 28 tháng 3, 2017

Vi phạm hành lang tại Km 13+105 QL 70

Ngày 28/3/2017 qua kiểm tra tuyến đội Quản lý đường bộ I.3-01 phát hiện ông: Nguyễn Văn Thức có địa chỉ thường trú tại xã Bằng Luân, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ đã có hành vi: Tự ý san, lấp mặt bằng trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ.
Đội Quản lý đường bộ I.3-01 đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính số 18764 với hành vi trên và yêu cầu ông Nguyễn Văn Thức dừng ngay việc san, lấp trái phép, dọn dẹp vệ sinh mặt đường hoàn trả nguyên trạng ban đầu.