Thứ Ba, 16 tháng 5, 2017

Đào rãnh Km188+670-Km189+050TP QL70

     Thực hiện sự chỉ đạo của CCT chi cục QLĐB I.3. Ngày 16/5/2017 Đội QLĐB I.3 -03 đã phối hợp với chính quyền địa phương và Công ty CPĐB 242 triển khai dùng máy xúc và nhân lực cho đào rãnh mới đảm bảo thoát nước các vị trí vi phạm rửa ôt tô xe máy và các điểm bơm nước mui đoạn từ Km188+670 - Km189+050Tp Quốc lộ 70.
     Đội QLĐB I.3 -03 cũng đã đến làm việc và yêu cầu các hộ dân sau khi đào rãnh xong cho nắp tấm bản rãnh ngay để đảm bảo tuổi thọ của đường và các công trình thoát nước.

3 nhận xét: