Thứ Sáu, 26 tháng 5, 2017

Lắp dựng biển báo tải trọng cầu Suối Trát Km20+050

Thực hiện sự chỉ đạo của Cục QLĐB I. Ngày 25/5/2017 Chi cục QLĐB I.3 đã chỉ đạoCông ty CPĐB 242 cho lắp dựng biển báo tải trọng cầu Suối Trát Km20+050 Quốc lộ 4E
Hình ảnh kèm theo

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét